Referenser

Sedan 1985 har vi haft förmånen att få hjälpa ett stort antal företag, med att leverera information och insikter.

Behovet av att samla in och rapportera information har bara ökat med åren. Hand i hand med det ökade behovet har även metoderna för datainsamling både förenklats och effektiverats.

Eftersom vi är ett oberoende undersökningsföretag har vi möjligheten att vara verksamma i de flesta branscher och organisationer, statligt som privat.

 

Macro International

Utvecklade nya produkter

”Med SveMas undersökning hittade vi ett stort behov bland de som renoverar sina badrum, som vi faktiskt inte visste fanns. Detta gjorde att vi tog fram en helt
ny produkt. Skagenrack är numera vår storsäljare och utan SveMas undersökning hade inte denna produkt existerat.”

Ramundbergergets Alpina

Varumärkesundersökning

"Väldigt glad att mitt val utav leverantör av varumärkesundersökning föll på SveMa."

AB Bostäder Lidköping

Utveckling av nytt bostadsområde

"Tack för en väl genomförd marknadsundersökning! Jag har känt mig trygg och fått råd och stöd i de frågor jag haft under tidens gång. Ni tillförde mycket till processen i vårt arbete kring att utveckla ett nytt bostadsområde, från rätt utformade frågor fram till en väl utarbetad analys av svaren ni fått in. Vi har använt oss av materialet från er och tagit ett beslut utifrån det. Återkopplingen under arbetes gång har varit toppen! Jag blev imponerad över hur snabbt och effektivt ni levererade resultatet. Lätt och smidigt, helt enkelt!"

Ångtvättbilen

Underhåll av varumärke lönar sig

"Vi använder regelbundet SveMa som partner för att mäta vårt företags varumärkeskännedom, samt för att fånga upp vad kunder/icke kunder associerar Ångtvättbilen med. Vi har samarbetat med SveMa i cirka 15 års tid och är mycket nöjda med samarbetet."

Några av våra kunder