Att arbeta på SveMa

Kundorienterade

Vi sätter kundens behov och kvalitet i centrum. SveMa är ett kvalitetsfokuserat företag för vi vet att kvalitet lönar sig. Vi är ett lärande företag, varför vi uppmuntrar våra medarbetare att ständigt ifrågasätta, undersöka och pröva nya vägar. Och inte minst utvärdera både sina arbetsuppgifter och sina arbetsprestationer.

Motiverade

Vi tror att välmotiverade medarbetare gör ett bättre arbete. Därför anstränger vi oss att ta reda på vad våra medarbetare motiveras av och ser till att erbjuda detta. Hos oss gäller högt i tak, rak kommunikation, prestigelöshet och fördomsfrihet. Detta för att vi kontinuerligt vill utvecklas och bli bättre på vad vi gör.

Mänskliga

Våra medarbetare skrattar, är arga, är ledsna, producerar fantastiska resultat, är kära, får barn, behöver semester, är sjuka, får genialiska idéer, har enorm arbetskapacitet och säger upp sig ibland. Vi tycker det är naturligt.

Jämlika

Vi gör självklart ingen skillnad beroende på kön, sexuell läggning, ålder, hudfärg, etnisk härkomst, religionstillhörighet eller annan grupptillhörighet.