Om SveMa

Affärsidé

SveMa skall på klienters uppdrag genomföra innovativa undersökningar som är tids- och kostnadseffektiva. Vi är ett relativt ungt företag i en traditionell bransch vilken omsätter över 3 miljarder kronor.

Vision

SveMa skall bli den europeiska marknadens mest tids- och kostnadseffektiva samarbetspartnern på att göra innovativa undersökningar i Internetmiljö

Företagsstruktur

SveMa AB är dotterföretag till SMRI, Strategic Market Research Institute. SMRI är moderbolag för en mindre privatägd koncern med dotterföretag både inom och utom Sverige. Vår bas är Mölnlycke. SveMa grundades 1984.

SveMa har idag 30 anställda, fördelat på huvudkontoret i Mölnlycke samt dotterbolag i Norge och Ungern. Roland Norberg är VD sedan 1996.