Vi har nu förpackat våra vanligaste undersökningar!

För att utveckla ett företag med sina tjänster och produkter krävs nödvändig feedback från rätt personer,
de som faktiskt arbetar/köper in/ansvarar för dess område.

Undersökningar genomförs på många olika områden och för många olika ändamål.
Målgruppen kan till exempel vara personal, kunder, besökare eller någon annan publik eller aktivitet som är intressant för din företagsutveckling.

Med våra färdiga paket säkerställer man att rätt målgrupp får rätt frågor!

VarumärkesBarometern

SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke och mäter igenkänningsgrad, associationer, omdöme och lojalitet.

PersonalBarometern

Undersöker hur företagets viktigaste resurs, den egna personalen, mår och trivs på jobbet. En glad och nöjd personal ger en ökad effektivitet och vinst.

KundBarometern

Vänder sig mot företagets egna kunder, för att förbättra relationen med sina befintliga kunder, hitta områden att förbättra och lära känna kunderna bättre.

MarknadsBarometern

MarknadsBarometern mäter hur ett varumärke står sig mot resten av marknaden

VillaBarometern

VillaBarometern är en rikstäckande mätning som vänder sig till villa & husägare. En unik möjlighet att få insikt i dagens aktuella villaägande.

AnnonsBarometern

AnnonsBarometern mäter hur en eller flera annonser uppfattas, tolkas och bedöms i fråga om seriositet, tydlighet och huruvida den föranleder ett köp.

KommunBarometern

KommunBarometern mäter en kommuns logotyp i en omnibusmätning, för att redogöra dess kännedom, omdöme och lojalitet mot en specifik tidnings läsarkrets.

SpecialBarometern

SpecialBarometern innefattar alla skräddarsydda undersökningar som är unik för varje företag.

Vi arbetar kundorienterat med fokus på kostnadseffektivitet

Vi ställer kundens behov och kvalitet i fokus. SveMa är ett kvalitetsinspirerat företag eftersom vi vet vad kvaliteten är värd. Vi är ett lärandeföretag, varför vi uppmuntrar våra anställda att ständigt fråga, undersöka och prova nya sätt.
Och inte minst, utvärdera både sina uppgifter och deras arbetsprestanda.

Vi kan erbjuda marknadsundersökningar med samma innehåll som traditionella forskningsinstitut, men till ett betydligt lägre pris.

Vad behöver du veta för att hjälpa ditt företag framåt?

Bild mot taket

Ett urval av våra kunder

Integritetsinställningscenter